Shakespeares skuespil

Shakespeares skuespil
Læs mere

Antonius og Cleopatra (e-bog)

Denne tragedie er et af Shakespeares tre romerske skuespil, der alle har Plutarch som kilde. I dramaet beskriver Shakespeare modsætningen mellem Rom, der repræsenterer politik, handling og alvor, og...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Coriolanus (e-bog)

Shakespeares tragedie Coriolanus hører med til de tre romerske skuespil, der alle bygger på Plutarchs levnedsbeskrivelser. Hovedpersonen er den romerske general Caius Marcius, der får det ærefulde...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Cymbeline (e-bog)

Stykket, der har navn efter en af de tidlige keltiske konger af Britannien, er et eventyr og en forvekslingskomedie. Den egentlige hovedperson er Cymbelines smukke og kloge datter Imogen, der nægter ...

Shakespeares skuespil
Læs mere

De lystige koner i Windsor (e-bog)

Efter sigende var dronning Elisabeth 1. så glad for figuren Falstaff i ”Henrik den Fjerde”, at hun bestilte et nyt stykke om ’den forelskede’ Falstaff. Lige siden har denne komedie været bla...

Shakespeares skuespil
Læs mere

De to herrer fra Verona (e-bog)

I dette sprudlende stykke om to adelsmænd, Valentino og Proteus, og deres kærlighedskvaler behandler Shakespeare temaer som venskab/kærlighed og trofasthed/troløshed og skildrer rammende, hvor fjo...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Elskovs gækkeri (e-bog)

Elskovs gækkeri er en af Shakespeares tidlige komedier. Kong Ferdinand af Navarra og hans tre hofmænd, Biron (Berowne), Dumain og Longaville lover hinanden, at de i tre år vil leve asketisk. De vil...

Shakespeares skuespil
Læs mere

En skærsommernatsdrøm (e-bog)

En romantisk og eventyrlig komedie fyldt med kærlighed, forvekslinger og jalousi. Historien udspiller sig i en fortryllet skov uden for Athen, hvor Hermia flygter ud med sin elskede Lysander, fordi h...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Hamlet (e-bog)

Shakespeares mest opførte og oftest citerede stykke, tragedien om den danske prins Hamlet, handler om hævn og intriger. Stykkets motto kunne være: Den der graver en grav for andre, falder selv i de...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Helligtrekongersaften (e-bog)

En af de mest eventyrlige og morsomme af Shakespeares forvekslingskomedier begynder, da den unge adelige pige, Viola, skyller i land i Illyrien efter et skibbrud. I den tro, at hendes tvillingbror Seb...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Henrik den Femte (e-bog)

Dette historiske drama er bl.a. inspireret af Holinsheds Krønike. Henrik den Femte, er blevet en moden mand, der har taget sit ansvar som konge på sig og lagt ungdommens letsindighed bag sig. Han be...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Henrik den Fjerde. Anden del (e-bog)

Krigen mod oprørerne fortsætter, nu anført af tronarvingens bror, Johan, mens prins Henrik beslutter at løsrive sig fra Falstaff. Kongen ligger på dødslejet, stadig plaget af tvivl om, hvorvidt ...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Henrik den Fjerde. Første del (e-bog)

Dette historiske og ustyrligt morsomme drama fortsætter, hvor Richard den Anden slutter. Den før så handlekraftige konge, Henrik den Fjerde, martres af tvivl og samvittighedsnag, og det afspejles i...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Henrik den Ottende (e-bog)

Det historiske drama om Henrik 8. er et pragtfuldt udstyrsstykke med ballet, maskeradeoptog, kroningsscene og som afslutning dåbsscenen, hvor Elisabeth 1. bliver døbt. Oprindelig indgik der kanoner ...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Henrik den Sjette. Anden del (e-bog)

I anden del af det historiske drama om Henrik den Sjette er vi tilbage i England, hvor Rosekrigene stadig raser. Dronning Margareth har uden kongens vidende et forhold til jarlen af Suffolk, og de pla...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Henrik den Sjette. Første del (e-bog)

Da Henrik den Femte dør, er hans søn og tronfølger kun ni måneder gammel, og denne situation, der forstærker magtkampen blandt adelen, udmunder i Rosekrigene – striden mellem huset York, symbol...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Henrik den Sjette. Tredje del (e-bog)

Den sidste del af det historiske drama om Henrik den Sjette skildrer det kaos og den elendighed, der hersker i landet efter mange års krig og borgerkrig, fordi landets herskere ikke kan enes. Henrik,...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Julius Cæsar (e-bog)

Shakespeare skrev tre såkaldte romerske skuespil, der alle foregår i det gamle Rom med Plutarchs "Levnedsbeskrivelser" som kilde. Tragedien Julius Cæsar handler om forholdet mellem magt, ...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Kong Johan (e-bog)

Shakespeares kilde til det historiske drama om Kong Johan er Holinsheds Krønike fra 1587. Stykket har paralleller til Shakespeares Richard den Anden i skildringen af en konge, som ikke magter sit emb...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Kong Lear (e-bog)

En af Shakespeares berømte, store tragerier inspireret af et keltisk sagn, som Holinshed beskriver i sin Krønike. Den gamle kong Lear vil dele riget mellem sine tre døtre, der samtidig skal bevidne...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Købmanden i Venedig (e-bog)

Shakespeares udødelige komedie om den rige venetianske købmand Antonio og hans fattige ven Bassanio er fuld af poesi og lidenskab. For at hjælpe Bassanio med at at fri til den skønne Portia unders...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Lige for lige (e-bog)

Titlen (opr. Measure for Measure) hentyder til Jesu ord i bjergprædikenen (… det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt). Denne komedie er en af de såkaldt mørke komedier, fordi den...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Macbeth (e-bog)

Den blodige tragedie om Macbeth, general i kong Duncans hær, der på vej hjem fra et stort slag møder tre hekse, der spår, at han skal blive Skotlands konge. Denne spådom, der synes at være en ve...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Når enden er god (e-bog)

Denne komedie er ikke en entydig komedie, men en blanding af mange genrer – eventyr, realisme, ridderromantik og episk teater. Grevinden af Rousillions plejedatter Helene er forelsket i grevindens s...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Othello (e-bog)

Othello, der er en af Shakespeares største tragedier, handler om eviggyldige temaer som race- og kulturforskelle, kærlighed, misundelse, jalousi og forræderi. Den sorte feltherre Othello har giftet...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Perikles (e-bog)

Perikles er en af de romantiske komedier, og handlingen bygger på John Gowers Confession Amantis, der igen bygger på en klassisk fortælling. Det er et rigtigt eventyr om kampen mellem det gode og d...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Richard den Anden (e-bog)

Det historiske drama Richard den Anden bygger på Holinsheds Krønike fra 1587 og handler om dilemmaet ved at være retmæssig konge – Guds statholder på jord – uden at kunne leve op til kongevæ...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Richard den Tredje (e-bog)

Dette grumme historiske drama bygger på Thomas Mores historiske værk, men hos Shakespeare har det dramatiske større vægt end det historiske. Richard, hertug af Gloster, skyer ingen midler for at e...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Romeo og Julie (e-bog)

Et af litteraturens mest berømte og tragiske kærlighedsdramaer om de to unge elskende, der ikke må få hinanden, fordi deres familier strides. Først med Romeo og Julies alt for tidlige død vågne...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Som man behager (e-bog)

I denne komedie beskriver Shakespeare modsætningen mellem det kunstige hofliv og det naturlige, ubekymrede liv i naturen. En landflygtig hertug er fordrevet til Ardenneskoven af sin magtsyge bror. To...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Stor ståhej for ingenting (e-bog)

En sprudlende komedie om Claudio, der skal giftes med den unge pige Hero. Det unge par prøver at gøde jorden for ægteskabet mellem Beatrice og Benedikt, der er fast besluttet på aldrig at ville gi...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Stormen (e-bog)

Shakespeares sidste skuespil, Stormen, er et af hans fire romantiske dramaer. Stykket indeholder elementer som adskillelse og genforening, forbrydelse og tilgivelse, men handler også om kampen mellem...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Timon fra Athen (e-bog)

En af de mindre kendte tragedier om den velhavende athenienser Timon, der ødsler sin formue bort og nyder omgivelsernes smiger. Men da han selv får brug for hjælp, vender alle ham ryggen, og han tr...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Titus Andronicus (e-bog)

I 1580’erne var blodige hævndramaer på mode. Kyds Den spanske tragedie og Marlowes Jøden fra Malta havde stor success i London og kan have inspireret Shakespeare til at prøve kræfter med denne ...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Troilus og Cressida (e-bog)

Denne tragedie er bl.a. inspireret af Geoffrey Chaucers Troilus and Criseyde og Homers Iliaden. Den ulykkelige kærlighedshistorie om Troilus og Cressida foregår under Den Trojanske Krig, der også...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Trold kan tæmmes (e-bog)

En herlig folkekomedie, der vrimler med forvekslinger og forviklinger. Centralt i stykket står den selvsikre Petruchio, der er ude på at gifte sig penge til. Han møder den iltre Kate, som bestemt i...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Tvillingerne (e-bog)

Shakespeare blev inspireret til denne tidlige forvekslingskomedie af den romerske komediedigter Plautus’ komedie Menæchmi. Stykket blev skrevet til opførelse for jurastuderende i Inns of Court. Eg...

Shakespeares skuespil
Læs mere

Vintereventyret (e-bog)

Den romantiske komedie Vintereventyret er inspireret af hyrderomanen "Pandosto. Tidens triumf" skrevet i 1588 af Robert Green. I stykket beskrives jalousiens ødelæggende væsen. Kong Leont...

Haase Forlag A/S | Løvstræde 8, 2.tv. | 1152 København K | haase@haase.dk | Salgs- og handelsbetingelser