NYHED

464 sider
ISBN 9788755912854
Udgivelsesdato:
19. mar. 2018
BasisFysik
Af Michael Cramer Andersen
Michael Agermose Jensen

Del på Facebook

BasisFysik B

Læs de første kapitler i Læseprøve.

BasisFysik B dækker HELE kernestoffet på B-niveau og kan både benyttes på studieretningshold og løftehold. Den giver desuden eksempler på valgfrie forløb og indeholder 22 kapitler:

1 Fysikkens verden. 2 Fysikkens grundbegreber. 3 Masse og densitet. 4 Bevægelse. 5 Energi. 6 Det heliocentriske verdensbillede. 7 Den nære astronomi. 8 Kræfter i hverdagen. 9 Tryk og opdrift. 10 Newtons love. 11 Kraft og arbejde. 12 Varmelære. 13 Elektrisk ladning. 14 Elektrisk strøm, spænding og energi. 15 Elektriske kredsløb. 16 Elektriske sensorer. 17 Bølger og lyd. 18 Atomer, partikler og kræfter. 19 Atomer og lys. 20 Kernefysik. 21 Stjerner. 22 Kosmologi

Hvert emne introduceres kort og præcist og følges op af eksempler, ’tænk efter’- og beregningsopgaver. I tilknytning til bogens 22 kapitler gives forslag til 52 eksperimenter. Eksperimenterne er indarbejdet i bogen, tilpasset teorien og suppleret med eksempler på databehandling.

"Bogen er meget overskuelig med 22 kapitler samt et appendiks, der blandt andet indeholder en beskrivelse af kinematik ved hjælp af differentialregning. I næsten alle kapitler findes der forslag til elevaktiviteter. Enkelte af disse er regneøvelser (som for eksempel en fin udledelse af Hubbles lov), men langt de fleste er eksperimenter, der er beskrevet så udførligt, at de kan bruges som øvelsesvejledninger til eleverne. De fleste af disse øvelser er dem, vi traditionelt laver på fysik til B-niveau, men det er rart, at det hele er samlet i bogen. Bogen indeholder al den litteratur, der er brug for til fysik på B-niveau … hvilket er lidt af et særsyn i en tid, hvor det faglige pensum ofte er stykket sammen af pdf’er, hjemmesider og henvisninger til forskellige bøger." – Gymnasiseskolen 

“BasisFysik B er en reformklar lærebog ... De mange “tænk efter” opgaver er en af bogens største forcer. Her kan læseren dels teste, om det læste er forstået, men også relatere det til hverdagssituationer. De giver naturlige ophold i læsningen og kan danne udgangspunkt for mange gode diskussioner i undervisningen ... et godt køb, hvis man skal ud at investere i nye bøger.” – KVANT

DKK 325,00 / 260,00 ex.moms     Læg i kurvLæg i kurv


Presse / Download

Forside Hent fil

Hent rettelsesblad Hent fil

Prisliste for ebøger Hent fil

Haase Forlag A/S | Løvstræde 8, 2.tv. | 1152 København K | haase@haase.dk | Salgs- og handelsbetingelser